Tchl1.jpg (33217 bytes)   Tuchlovice   Tchl2.jpg (33991 bytes)
Tchl3.jpg (47942 bytes)   kostel sv. Havla - Opata   Tchl4.jpg (42163 bytes)

 Varhany postavil Karel Schiffner, někdy v letech 1870-80. Tento stavitel nedělal firemní štítky na hracím stole, ani se nepodepisoval nikde ve varhanách. Když k tomu přičteme ještě fakt, že se nedochovala ani Tuchlovická kronika, je velmi obtížné stanovit přesné datum vzniku.

 Firma Organa s.r.o. tento nástroj kompletně restaurovala a kolaudace proběhla 24.října 2002.

Tchl8.jpg (47036 bytes)Tchl5.jpg (42472 bytes)Tchl6.jpg (40949 bytes)Tchl7.jpg (43872 bytes)

Technické údaje:

Mechanická zásuvka

Manuál - 51 tónů

 Principál-housl. 8´

Bourdun         

Flöte dulcis    

Oktava          

Oktava          

 Pedál - 22 tónů

 Oktavbafs       

Subbas           16´

hlavní stránka - ukázky práce