Tuchlovice

Tchl1.jpg (33217 bytes) Tchl2.jpg (33991 bytes) Tchl3.jpg (47942 bytes) Tchl4.jpg (42163 bytes)

Tuchlovice kostel sv. Havla – Opata

Varhany postavil Karel Schiffner, někdy v letech 1870-80. Tento stavitel nedělal firemní štítky na hracím stole, ani se nepodepisoval nikde ve varhanách. Když k tomu přičteme ještě fakt, že se nedochovala ani Tuchlovická kronika, je velmi obtížné stanovit přesné datum vzniku.

Firma Organa s.r.o. tento nástroj kompletně restaurovala a kolaudace proběhla 24.října 2002.

Tchl8.jpg (47036 bytes) Tchl5.jpg (42472 bytes) Tchl6.jpg (40949 bytes) Tchl7.jpg (43872 bytes)

Technické údaje:

Mechanická zásuvka

Manuál – 51 tónů

Principál-housl. 8´

Bourdun         8´

Flöte dulcis     4´

Oktava           4´

Oktava           2´

Pedál – 22 tónů

Oktavbafs       8´

Subbas           16´