ORGANA

arhanářské řemeslo má v Kutné Hoře dlouholetou tradici. Od poloviny 18. století zde působila slavná generace varhanářů Horáků. V minulém století tu existovaly dokonce dvě varhanářské firmy. Jednu vedl Jan Tuček a druhou Josef Melzer. V roce 1948 z nich sloučením vznikla nová varhanářská firma – ORGANA.

Firma ORGANA postavila od svého založení více jak 250 nových nástrojů, např. varhany v promoční aule pražského Karolina, v pražských kostelech sv. Jiljí a na Strahově, v Pardubicích pořídila varhany pro kostel sv. Bartoloměje, konzervatoř a krematorium, Bratislava má od této firmy varhany na městském úřadě a v budově Slovenské televize. Kutná Hora se může pochlubit přestavěnými varhanami v chrámu sv. Barbory a v kostele sv. Jakuba.

V posledních letech se firma ORGANA zabývá i restaurováním historických varhan např. z Českého Krumlova, Děčína, Mladé Boleslavi a Kutné Hory.

Ve firmě ORGANA pracuje deset zaměstnanců, což umožňuje provádět stavby i opravy velkých varhan. Firma je naprosto soběstačná a dokáže zajišťovat i vlastní výrobu kovových píšťal včetně odlévání cínového plechu. Jeden pracovník firmy se formou stáže u významné německé varhanářské firmy Klais podílel na restaurování velmi cenných varhan z r. 1672 v kostele Panny Marie před Týnem v Praze. Několik pracovníků firmy má licenci Ministerstva kultury pro restaurování památkově chráněných varhan.