Levý Hradec

LH3.jpg (26861 bytes)   kostel Sv. Klimenta  LH4.jpg (26905 bytes)

Technické údaje:

Mechanická zásuvka

45 tónů

Copula 8´

Principál 4´

Flauto 4´

Octava 2´

Quinta 1 1/3

LH2.jpg (30697 bytes)

 

hlavní stránka - ukázky práce